Årets finalister

Security Awards är säkerhetsbranschens stora pris som varje år delas ut till de personer eller företag som gör det där lilla extra. Varje kategori har fastställda kriterier som utgör bedömningsgrunder av de nominerade. Bidragen bedöms av en oberoende jury som har satts samman av tidningen Skydd & Säkerhet.

Årets Branschprofil

 • En person som jobbar med säkerhet
 • Har åstadkommit en förbättring i något avseende
 • Inspirerar kollegor i branschen
 • Lyfter säkerhet på agendan

Jury: Monica Hallin, Lena Sahlin, Björn Ericsson, Jan-Peter Alm, Johannes Jacobsson

Ann-Charlotte Salomonsson, Fairdeal Group AB

Målinriktad och visionär ledare. Kreativ med förmåga att se utanför boxen – och inspirera andra att göra detsamma. Ann-Charlotte är ett bollplank för många. Tydlig, energisk och målinriktad. Ett stort föredöme i frågor som jämställdhet och mångfald. Med sitt gedigna kunnande åtnjuter hon en självklar respekt inom branschen och är en förebild och inspirationskälla för alla – inte minst för alla de kompetenta kvinnor som redan finns och de som söker sig till denna växande framtidsbransch.

Amanda Andersson, City Protection Group Göteborg

I en tuff, krävande och exponerande miljö svarar Amanda för säkerheten runt elitfotbollens matcher och arrangemang. Amanda arbetar med utgångspunkt i mjuka värden. Hon kombinerar en kontinuerlig dialog med aktivt arbete med konflikthantering och skapar flexibilitet i sin grupp. För Amanda ligger fokus på problemlösning och att se möjligheter i varje situation. Det skapar en positiv atmosfär som smittar av sig.

Fredrik Gemzell, Gröna Lund

Att vara säkerhetsansvarig för ett av Sveriges starkaste varumärken inom nöjesindustrin är en utmaning. Fredrik har med målmedveten rekrytering, noga genomförda utbildningar, långsiktigt rekryteringsprojekt för ensamkommande barn, genomförda skarpa övningar på arbetsplatsen tillsammans med polis och räddningstjänst med mera lyft evenemangssäkerhet till en ny nivå. Han har ett tungt jobb som skall genomsyras av glädje, kärlek, spänning och äventyr – en miljö där säkerheten inte skall märkas men alltid fungera. Den utmaningen har Fredrik tagit sig an med stor entusiasm och engagemang.

Årets Kommersiella satsning

 • En aktör eller en insats som gjort skillnad
 • Utmärker rätt tjänst eller produkt i rätt sammanhang
 • Har lyft kundnytta till en ny nivå

Jury: Michael Englund, Carine Spång, Thomas Fernström, Kristiina Mellin

Sector Alarm

Det krävs kreativitet, nyfikenhet, insikt och ett stort pedagogiskt kunnande för att kunna tydliggöra vikten av brandvarning och utrymning av hemmet vid en brandfara. Inte minst för att engagera barnen. Sector Alarm har tagit ett nytt grepp. En film som engagerar barn och som uppmuntrar till att öva med sin familj hemma. Lockande och rolig skapar den lust att på ett lekfullt sätt genomföra övningarna – och att ta med hela familjen. En hjälp att förutse faror och i att visa hur man klarar en brand i hemmet på ett tryggt och säkert sätt. En hjälp för föräldrar, skola och andra att lära och visa.

Trygve – en app utvecklad av United Eyes AB

Genom att uppmuntra medborgare att hjälpa, stötta och ta hand om varandra, bidrar Trygve till minskad brottslighet och snabbare och förbättrad hjälp i nödsituationer. Trygve bygger på grundprincipen om samverkan. Utvecklingen är mycket stark och idag har appen över 50 000 användare. Utvecklingen av tekniken går vidare och omfattar numera också organisationer, grannsamverkan liksom samhälls- och näringslivssamverkan. Med Trygve är ambitionen att hjälpen inte skall vara mer än två minuter bort – det kan vara avgörande i många situationer. Och för den enskilde användaren innebär det en utökad trygghet och säkerhet.

Viking Line

Det är en speciell utmaning att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor på ett kryssningsfartyg. Den fysiska begränsningen, nöjesfaktorn och gäster som är socioekonomiskt olika och har olika förväntningar ger särskilt utmanande förutsättningar. Viking Line har genomfört ett omfattande program för att minska antalet brott ombord: åldersgräns för kryssningsresenärer, stängd alkoholförsäljning i taxfreebutiken på helgkvällar, obligatorisk bagagescanning, 100 procent ID-kontroll samt utökad kamerabevakning under dygnets alla timmar. Rederiet startade också en expertkommitté med fokus på att hantera sexualbrott ombord. Bar- och restaurangpersonal har genomgått utbildning inom ansvarsfull alkoholutskänkning. Resultatet är mycket starkt, och syns tydligt i statistiken i form av ett klart minskat antal brott och incidenter. Framgången är en långsiktig trygghet vilket ger fler passagerare och högre vinst.

Årets Kunskapslyft

 • En utbildningsaktör eller en satsning som höjt kompetensen på säkerhetsområdet
 • Bidrar till utveckling och nytänk
 • Har väckt eller ökat intresset för sitt ämne

Jury: Carl Staël von Holstein, Joni Rääf, Marie Hansson, Jesper Windh

Andreas Ring

Ett av samhällets viktigaste frågor är hur vi förebygger och hanterar radikalisering och våldsbejakande extremism. Det är Andreas passion. Med en gedigen kunskap, engagemang och god pedagogik har Andreas utbildat ett stort antal chefer och medarbetare i att utveckla metoder för att arbeta preventivt och effektivt med dessa frågor. Andreas balanserar frågor om grundlagsrättigheter, värdet av mångfald och respekten för olikheter men också kunskapen om hur man upptäcker potentiella gärningspersoner och förebygger attentat. Denna kunskap utgör oftast skillnaden i framgång eller motgång.

Pernilla Oscarsson, Trafikverket

Pernilla är drivande i processen att ta fram en interaktiv utbildning för all utryckande personal inom polismyndigheten i hela Sverige. Utbildningen är tillgänglig för över 12.000 personer och syftar till att säkerställa arbete på spårområden. Trafikverket har även motsvarande utbildning till Räddningstjänstens 5.000 brandbefäl. Syftet med utbildningen är att all blåljuspersonal ska kommunicera med varandra på ett effektivt sätt. Projektet fortsätter med att även utveckla motsvarande interaktiv utbildning för all blåljuspersonal avseende säkerhet på väg. Resultatet är ökad trygghet, snabbare ingripanden och kortare stopptider i trafiken. Ett kunskapslyft som gör skillnad.

Practise AB

”Utbildning handlar inte om att fylla bägare, utan om att tända eldar”. Hos Practice finns en röd tråd kring pedagogik, lärandet och övning för att höja kompetensen inom säkerhetsområdet. Övning är en nyckel i upplägget, program ledda av yrkeskunniga och med en stark pedagogisk förankring. Practice har bland annat tagit fram övningsledarutbildningen, fördjupande övningsledarutbildningen och utvärderingsutbildningen på Polishögskolan. De jobbar med en egen kompetensplats på hemsidan där de lägger upp artiklar och delar med sig av sina erfarenheter och analyser för att få så stor spridning som möjligt. Practice stöder dessutom Utbildningspodden, där flera inlägg/program används för olika utbildningsinsatser inom såväl specialutbildningar som högskolor. Och användningen ökar. Ett genuint engagemang är grunden till kunskapslyft, och Practise är ett föredömligt exempel på det.

Årets Offentliga Satsning

 • Premierar en satsning i ett offentligt sammanhang
 • En plats, en aktör eller en företeelse med säkerhet i fokus
 • En investering som gett resultat

Jury: Andreas Gyllestrand, Camilla Modig, Andreas Ring, Greta Berg, Bosse Ekwärn

Staffanstorps kommun

Nominerad för framgångsrikt arbete med Märk-DNA inom kommunen. Staffanstorp har tagit tidigare erfarenheter och utvecklat vidare. Staffanstorps-modellen bygger på en mycket noggrann planering, ett starkt samarbete mellan kommun, polis och volontärer kombinerat med en stor informationsinsats till kommunens medborgare med informationsmöten, möten internt inom kommunen, möten med massmedia, stor uppskyltning vid vägar med mera. En framgångsfaktor är att alla kostnader delas mellan kommunen, polisen och företag. Resultatet är starkt – 18 procent av kommunens hushåll deltar, inbrotten i hem har minskat med 35.5 procent under det senaste året och hus med skyltar har klarat sig helt från inbrott.

Fjällsäkerhetsrådet

Nomineras för att ha tagit fram och lanserat Fjällsäkerhetsappen. Arbetet har skett i ett nära samarbete med Polisen och United Eyes. Mottagandet visar vilket behov detta verktyg har – drygt en månad efter lanseringen hade tjänsten redan 10.000 användare. Fjällsäkerhetsappen baseras på klassiska och beprövade verktyg för fjällsäkerhet, förpackad i ett format för nutiden. Innovativt, kreativt och marknadsanpassat.

Malmö Stad

I ett snabbt föränderligt samhälle med utmaningar inom såväl arbete, utbildning som social tillhörighet, särskilt för unga människor, krävs det extraordinära insatser. Communities That Care, CTC, är ett program som Malmö stad bestämt sig för att jobba efter. CTC bygger på forskning inom fält som socialt arbete, folkhälsa, psykologi, utbildning, medicin, kriminologi och organisationsutveckling.
CTC-programmet inriktas på att stärka de skyddsfaktorer som bidrar till en positiv social utveckling och som skyddar barn och unga från att hamna i negativa spiraler. Resultaten är redan positiva.

Årets Säkerhetschef

 • Har på något sätt gjort ett avtryck och inspirerar
 • Kännetecknas av mod, nytänk och engagemang
 • En förebild i branschen

Jury: Fredric Öjebrandt, Lars Winberg, Helena Carlsson, Pontus Winstén

Karin Johannesen

Karin var säkerhetschef under Eurovision Song Contest 2016. Det största evenemanget någonsin med flertal offentliga skådeplatser i city samt hela arenaområdet i Globen och alla hotell. Eventet krävde ett samarbete och samverkan med bl.a. SVT, Polismyndigheten, Arenapersonalen, SÄPO, privata säkerhetsaktörer, Stockholms Stad, Brandförsvaret och landstinget. Karins styrka visade sig i att få samtliga att dela visionen, att dra åt samma håll och att ha ett säkerhetstänk inom alla delar, utan att det tog över en positiv och glädjerik publikupplevelse, eller stannade upp logistik och smidighet i eventets genomförande. En prestation som är av högsta klass.

Christina Boman, Uppsala Universitet

Att hantera säkerheten inom ett universitet ger säkerhetsutmaningar som är utöver det vanliga. Öppenhet skall kombineras med forskningsprojekt, utbildning, mångfald och internationell tillgänglighet. Det kräver ett tänkande som hanterar såväl personsäkerhet, fysisk säkerhet som IT-säkerhet. Christina har gjort just det och skapat en väl fungerande säkerhetsavdelning. Mycket av framgången bygger på Christinas personliga egenskaper – välstrukturerad, positiv, kraftfull och vänlig.

Richard Lank, BIK Karlskoga

Evenemang med engagerad publik ställer stora krav på säkerheten. Här skall engagemang, hjärta, spänning och hela ”livet” förenas med familjevärden, nöje och glädje på ett sätt där alla kan känna sig trygga och nöjda. För Richard är nyckeln till framgång att ha framförhållning. Att gå igenom tänkbara problembilder och förebygga dem. Att ta initiativ till samarbete med polis och samhälle. Att dela visionerna med alla som jobbar i organisationen. Och implementera ett publikvänligt men tryggt säkerhetstänk. Det kräver ett genuint engagemang och intresse. Richards insatser senaste året visar att det ger framgång.

Årets Säkerhetselev

 • En student på vilken nivå som helst
 • Bidrar på något sätt till utveckling
 • Har ett stort engagemang för säkerhet
 • Når goda resultat – såväl i klassrummet som utanför

Jury: Richard Buske, Petra Loftén, Annie Myhr, Ann-Sofie Ljungfelt, Peter Köhler

Alexander Delis

Alexander är vetgirig, drivande och har goda ledaregenskaper. Hans nytänkande kring samverkan i krisberedskap har bidragit till att utveckla och stärka Täby kommuns krisberedskap. Det som mer utmärker Alexander är hans inre glöd och förmåga att inspirera sin omgivning. Det har visat sig inte minst i de olika workshops som Alexander har hållit inom kommunen. En god samarbetsförmåga och ett genuint engagemang för samhälls- och trygghetsfrågor är nyckeln till att Alexander är väl mött och välkommen i olika arbetsgrupper.

Eva Dickner

Eva gick Säkerhetschef – Diplomutbildning på Företagsuniversitetet 2016. Det engagemang Eva visade var extraordinärt. Seriös, kunnig och vetgirig. Eva har en unik förmåga att utvärdera risk- och sårbarhetsanalyser som hon kombinerar med att förstå helheten och jobba fram väl fungerande lösningar. Evas ledaregenskaper och förmåga att på ett pedagogiskt och fångande sätt presentera sina resultat, gör henne till en uppskattad elev och medarbetare. Det speglar sig också då hennes nuvarande roll är att vara Ansvarig för Fysisk Säkerhet, kontinuitet & krisberedskap för Skandia Norden.

Sonja Sun Johnsen

Entusiastisk, energisk, inspirerande – det är uttryck som hela tiden kommer fram när man talar om Sonja. Hon är ett föredöme i att aldrig stanna upp utan hela tiden söker utbilda sig för att utveckla sitt kunnande. Samtidigt som hon jobbar inom frivilligorganisationer arbetar hon som kommunikationssamordnare på NOA (Polisen) och läser in en masterexamen inom statsvetenskap med fokus på krisberedskap på Försvarshögskolan. Sonjas drivkraft är visionen om en tryggare vardag för oss alla och den starka önskan att få bidra till samhällets utveckling. Och insikten att lärande är livslångt.

Årets Säkerhetsföretag

 • Ett företag som inspirerar branschen
 • Står för nytänkande
 • Har en god lönsamhet och tillväxt

Jury: Roger Holfeldt, Therése Palmqvist, Per Geijer, Mats Engström, Per Gustafsson

Verisure

Nyckelorden är innovation, trygghet, säkerhet och mänsklighet. Till det kan man lägga kundnära. Utveckling av produkter och tjänster bygger på en nära kundkontakt och känsla för vardagens behov. Teknikutvecklingen är enkel och självklar, paketeringen behovsanpassad och lätt att förstå. Säkerhet och trygghet för den enskilde konsumenten får inte vara svårare än så. Verisure ser till att det fungerar.

2Secure

Med utbildningssatsningen PDV (pågående dödligt våld) har företaget tagit ett koncept som tidigare endast användes av polisen, skalat ner informationen och på ett pedagogiskt sätt skapat förståeliga övningar och metoder för barn i skolor och vuxna på utsatta arbetsplatser. Man har också tagit fram en egen utbildningsfilm, under året lanserat sitt nya område Academy, expanderat sina kurser så att de görs tillgängliga på flertalet plattformar med mera – allt för att snabbt få så stor spridning som möjligt.

Combitech AB

Försvar och säkerhet – några av de mest aktuella frågorna i dagens samhället. Här spelar Combitechs idoga och konsekventa arbete en betydande roll. Under det senaste året har företaget skapat en bred plattform som både gagnar det civila försvaret och det militära försvaret; inom Sverige men också i Norge och Finland. Inom områden som cyber security, autonoma system och digitalisering ligger Combitech i yttersta framkant och skapar unika värden för sina kunder genom sitt nytänkande.

Årets Tekniklösning

 • Premierar en aktör med en innovativ lösning
 • Tekniklösningen bidrar till ökad säkerhet eller trygghet
 • Förenklar, effektiviserar eller skapar ett mervärde i verksamheter

Jury: Björn Mannering, Mattias Arvidsson, Torbjörn Ferndahl, Mattias Nygren, Marie Agélli

Grannkompaniet AB

Företaget har tagit fram kommunikationsplattformen Coyards som är skräddarsydd för grannsamverkan. I Coyards kan grannar säkert och krypterat kommunicera i slutna grupper utan att e-postadresser och telefonnummer exponeras samt få viktig information från kommun och polis. Plattformen går att använda på alla enheter med internet och är helt kompatibel med smartphones, surfplattor och datorer. Polisen, räddningstjänsten och kommunen kan genom unika funktioner snabbt nå allmänheten i ett utvalt geografiskt område. Produkten säkerställer informationsflödet och att endast relevant information sprids.

Intrasenze AB

Företaget har utvecklat appen UAN-safe (United Action Network). Tekniken är mycket användarvänlig vilket gör användarnyttan så mycket större. Varje grupp kan lätt bygga sina egna kommunikationsplattformar. Mobiltelefonen blir tryggheten – i allt från att snabbt sända larm till att ha koll på var nära och kära befinner sig. Exempelvis på väg från skolan, festen, joggingturen med mera. Kommunikationen är helt integritetsskyddad.

Crowdsoft Technology

Produkten C-One erbjuder lösning för samverkande mobilkommunikation där det krävs extra säkerhet. Produkten möjliggör innovativt samarbete där man kopplar samman personer som hanterar kommunikation för ansvariga myndigheter och operatörer av kritiska miljöer, där människors säkerhet och säkerheten för infrastruktur och kommersiella värden spelar roll. Tjänsten förbättrar och kortar återställelsetider vid incidenter. C-One är en 100-procent säker och sluten kommunikationstjänst.

Årets Säkerhetsnål

 • Skydd & Säkerhets hederspris går till en aktör som gjort avtryck i branschen
 • En inspiratör med stort driv och engagemang
 • En insats eller ansats att lyfta lite extra

Jury: Lena Hansson, Odd Barvefjord, Hanna Stenvall, Cecilia Öster

Patrik Sjöberg och Elaine Eksvärd, Tre ska bli noll – Idrottsbrevet

Med fokus på barnens rättigheter har Tre ska bli noll/Idrottsbrevet synliggjort frågan kring sexuella övergrepp på barn. Helt orädda och i med- och motgång har Patrik Sjöberg och Elaine Eksvärd framgångsrikt drivit opinion och skapat verktyg för att bland annat idrottsföreningar ska kunna arbeta förebyggande med ämnet. En inspirerande och imponerande insats för brottsprevention som lyft frågan att tre sexuellt utnyttjade barn i varje klass ska bli noll.

Sonja Sun Johnsen

Sonja Sun Johnsen är en innovativ eldsjäl, som ständigt arbetar för att höja kompetensen inom säkerhet och krisberedskap. Med frivilligvärlden som plattform har hon tagit sig fram i branschen – med drivkraften att skapa en tryggare vardag för alla. En verkställande lagbyggare som inspirerar både i sin roll i FRG Sollentuna och som kommunikationssamordnare hos Polisen.

Kajsa Larsson, Trygghetsoperatör SL:s Trygghetscenter

Kajsa Larsson spelade en nyckelroll vid det snabba uppklarandet av terrorattacken på Drottninggatan den 7 april. Genom proffsigt utnyttjande av tekniken lyckades hon spåra gärningsmannen via säkerhetssystemet i lokaltrafiken – och har bidragit till att bana väg för förståelsen för kamerans betydelse för trygghet hos svenska folket.

Arrangör

Partner

Kategoriägare