Certifiera er i FR2000

FR2000 är likvärdigt med ISO- certifieringarna och speciellt anpassade för små och medelstora företag. Det är ofta enklare att välja fr2000 Oftast är det som så annars att den som ha ett integrerat ledningssystem för företaget ska ofta certifiera sig mot ISO 9001 och ISO 14001. Dock är det så att den som har ett mindre företag, eller ett medelstort kan gå en annan väg om de önskar. Det genom att välja en annan certifiering. FR2000 är ett verksamhetsledningssystem för olika sorters organisationer som behöver ha ett ledningssystem som har alla de krav man behöver på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Om ni har behov av detta inom ert företag så kan det vara en smart idé att vända er till Axintor. De kan hjälpa er med olika certifieringar. Dessutom helt digitalt om ni vill det!

FR2000 ledningssystem

FR2000 är ett ledningssystem som är digitaliserat hos Axintor. Fördelen med detta ledningssystem är att det är mot de båda ISO-certifieringarna men passar bättre för små och medelstora företag. Axintors digitala plattform är smart och enkel att använda. Det går att anpassa den på bra sätt samt lägga till andra moduler i det. Det finns nämligen en massa mer som detta företag erbjuder. Bland annat administration, olika system för att hantera saker, handlingsplaner, avvikelserapportering med mera. Om det är så att ni har behov av att certifiera er, så är det bra att kontakta Axintor, så hjälper de er. Besök gärna deras hemsida för att läsa mer om deras system så väl som att hitta deras kontaktuppgifter. Det så att ni kan prata direkt med dem.